چرا شیشه شفاف است و نور از آن عبور می کند؟

برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید وضعیت مخالف آن را بررسی کرد. زمانی که نور به جای شیشه با جسمی مات و کدر مثل آجر برخورد می کند …

چرا شیشه شفاف است و نور از آن عبور می کند؟

چرا شیشه شفاف است و نور از آن عبور می کند؟

فوتون های نور با الکترون اتم های جسم اندرکنش می کنند. انرژی هر فوتون می تواند باعث برانگیختگی الکترون ها به سطوح بالاتر انرژی شود، اما قوانین مکانیک کوانتوم اظهار می دارند که چنین وضعیتی، تنها می تواند به صورت «همه یا هیچ» رخ دهد؛ الکترون ها یا باید تمام مسیر را تا سطح انرژی بعدی پرش کنند یا در همان سطح انرژی فعلی شان باقی بمانند.

[irp]

هیچ حالت بینابینی نمی تواند وجود داشته باشد. اگر فوتون ها انرژی کافی داشته باشند، الکترون ها به سطوح انرژی بالاتری می پرند و در نتیجه فوتون توسط جسم جذب می شوند. در آجر و بسیاری از مواد دیگر، این پدیده به سادگی رخ می دهد، چرا که سطح انرژی بعدی الکترون ها در دسترس است و بنابراین طول موج های فوتون ها جذب میشوند.

در مقابل در ساختار شیشه، شکاف بزرگی تا رسیدن به سطح بعدی انرژی وجود دارد و فوتون های نور مرئی، نمیتوانند جذبه ی کافی برای برانگیختن الکترون ها و پرش چنین فاصله ای را تأمین کنند. در نتیجه بدون جذب شدن، مستقیماً از میانه ی شیشه رد می شوند.

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *