برچسب: گجت های 2014

موشک کاغذی دیجیتال!

موشک کاغذی دیجیتال!

بین همه ی گجت هایی که تا به حال معرفی کردیم این یکی واقعاً نوبر است! با این گجت می توانید موشک های معمولی خود را به هواپیماهایی هدایت پذیر تبدیل کنید!