برچسب: گجت های جالب

Emoji Keyboard | زنده باد اموجی! | اس بی وب

Emoji Keyboard | زنده باد اموجی!

حالا دیگر «اموجی»ها یا همان شکلک های اینترنتی، رسماً بخشی از ادبیات محاوره ای ما شده اند، تا جایی که حتی در سال گذشته، لغت نامه ی آکسفورد، یک اموجی را به عنوان واژه ی سال معرفی کرد.

Tangram | طناب باهوش | اس بی وب

Tangram | طناب باهوش

اصلاً یادتان هست آخرین بار کی طناب زدید؟ طناب زدن برای بعضی ها یکی از آسانترین ورزش هاست. Tangram هم یک طناب هوشمند است، البته هوشمندتر از آنچه که به نظر می رسد.