برچسب: چرا وقتی شیر را می جوشانیم از طرف بیرون می ریزد؟

چرا وقتی شیر می جوشد افزایش حجم می دهد؟

چرا وقتی شیر می جوشد افزایش حجم می دهد؟

شیر از آب، چربی، قند و پروتئین تشکیل شده است. این مواد با یکدیگر مخلوط شده اند و اختلاط آنها موجب زیاد شدن گرانروی شیر نسبت به آب شده است.