برچسب: پشه

چرا شب پره ها جذب نور می شوند؟ - sbweb.ir

چرا شب پره ها جذب نور می شوند؟

البته دانشمندان دربارۀ این موضوع هم نظر نیستند ولی از میان صدهاهزار نوع شب پره بسیاری دور لامپ جمع نمی شوند. اما بگذارید سراغ آن هایی برویم که دور لامپ می گردند…