برچسب: نور

گیاه

آیا می توانیم یک گیاه را بدون نور خورشید رشد دهیم؟

همانطور که می دانید، گیاه برای رشد کردن به نور خورشید نیاز دارد. نور خورشید باعث می شود که عملیات فتوسنتز صورت گیرد و گیاه بتواند گلوکز تولید کند.

چرا شب پره ها جذب نور می شوند؟ - sbweb.ir

چرا شب پره ها جذب نور می شوند؟

البته دانشمندان دربارۀ این موضوع هم نظر نیستند ولی از میان صدهاهزار نوع شب پره بسیاری دور لامپ جمع نمی شوند. اما بگذارید سراغ آن هایی برویم که دور لامپ می گردند…