برچسب: نمایش

کفشی که می توانید طرح و رنگ آن را تغییر دهید! | اس بی وب

کفشی که می توانید طرح و رنگ آن را تغییر دهید!

شاید در آینده ای نه چندان دور لازم نباشد برای خرید کفش های گوناگون پول زیادی هزینه کنید، چرا که با این کفش ها می توانید هرروز کفش هایی با طرح و رنگ های متفاوت بپوشید!