برچسب: لامپ کم مصرف

چرا لامپ کم مصرف پس از خاموش شدن چشمک می زند؟

چرا لامپ کم مصرف پس از خاموش شدن چشمک می زند؟

تا به حال شده هنگام خواب چشمک زدن لامپ کم مصرف آزارتان دهد؟ از خودتان پرسیده اید چرا این اتفاق می افتد؟

آیا واقعاً لامپ های کم مصرف زیان آورند؟

آیا واقعاً لامپ های کم مصرف زیان آورند؟

در این مطلب به زبان ساده بررسی کردیم که لامپ کم مصرف چه آثاری بر سلامتی ما دارد.