برچسب: فیزیک

چرا برخی از لباس ها جرقه می زنند؟ | اس بی وب

چرا برخی از لباس ها جرقه می زنند؟

الکتریسیته ساکن در موادی تولید می شود که عایق های خوبی هستند، مثل پلاستیک، پشم و نخ. این مواد به این دلیل که نمی توانند بار الکتریکی را به خوبی هدایت کنند، آن را ذخیره می کنند و …