برچسب: طبیعت

جنگل های زاگرس بیابان می شوند | اس بی وب

جنگل های زاگرس بیابان می شوند

بنابر گزارش ها مدیر پروژه حفاظت از جنگل های زاگرسی می گوید: در سه سال گذشته یک میلیون و 132 هزار هکتار از جنگل های زاگرسی نابود شده اند و ادامه این روند باعث تبدیل جنگل های زاگرس به بیابان زاگرس خواهد شد.