برچسب: شارژ موبایل با گاز

شارژ موبایل با منقل کباب!

شارژ موبایل با منقل کباب!

شرکت بیولایت یک منقل برای پختن کباب طراحی کرده که همزمان با طبخ کباب موبایلتان را هم شارژ می کند!