برچسب: دریا

اقیانوس ها

آیا اقیانوس ها گسترده تر می شوند؟

بستر اقیانوس ها، مانند قاره ها، پستی ها و بلندی های مختلفی دارد. بعضی از بخش های بستر اقیانوس ها شکاف های عمیق یا پرتگاه های عمیق یا آتش فشان دارند. درحالیکه مناطق دیگر آن دشت های وسیع و مسطح اند.

خانه ای متفاوت برای ماهی ها | اس بی وب

خانه ای متفاوت برای ماهی ها

آنهایی که آکواریوم داشته یا دارند، معنی دردسر های نگهداری ماهی را خوب می فهمند، آنهایی هم که نداشته اند، می توانند با چند صد پله اختلاف به دردسرهای ماهی عید فکر کنند!