برچسب: دانستنیهای جالب

چرا شب پره ها جذب نور می شوند؟ - sbweb.ir

چرا شب پره ها جذب نور می شوند؟

البته دانشمندان دربارۀ این موضوع هم نظر نیستند ولی از میان صدهاهزار نوع شب پره بسیاری دور لامپ جمع نمی شوند. اما بگذارید سراغ آن هایی برویم که دور لامپ می گردند…

چرا آب بی رنگ است در صورتی که دریا آبی است؟

چرا آب بی رنگ است در صورتی که دریا آبی است؟

آب هم مثل هر ماده دیگری جلوی ورود نور را می گیرد و سرعت آن را تغییر می دهد، منتها اثر آب روی سرعت و رنگ نور کم است و در مقدار کم به راحتی دیده نمی شود.