برچسب: جوشاندن شیر گاو

چرا وقتی شیر می جوشد افزایش حجم می دهد؟

چرا وقتی شیر می جوشد افزایش حجم می دهد؟

شیر از آب، چربی، قند و پروتئین تشکیل شده است. این مواد با یکدیگر مخلوط شده اند و اختلاط آنها موجب زیاد شدن گرانروی شیر نسبت به آب شده است.