برچسب: تلفن های اضطراری

نجات شخصی | قسمت پایانی (تلفن اضطراری)

نجات شخصی | قسمت پایانی (تلفن اضطراری)

وقتی سیل نزدیک می شود یا شبکه برق قطع می شود، فناوری های جدید می توانند نیازهای کوتاه مدت مانند گرما، آب تمیز و ارتباطات بی سیم را برآورده کنند تا شما بتوانید کمک پیدا کنید.
در این قسمت به شما موبایلی با طول عمر باتری 15 سال معرفی می کنیم! بله 15 سال، که می تواند در هنگام وفوع بحران عالی باشد.