برچسب: افزایش قد

دانش آموزان ایرانی کوتاه تر شده اند | اس بی وب

دانش آموزان ایرانی کوتاه تر شده اند

بر اساس آخرین تحقیقات انجام شده در مدارس راهنمایی و دبیرستان ایران، میزان متوسط قد دانش آموزان ایرانی نسبت به 15 تا 20 سال گذشته 4 سانتی متر کوتاه تر شده است.