برچسب: اعضای بدن

شارژ بی سیم باتری قلب ممکن شد

شارژ بی سیم باتری قلب ممکن شد

محققان توانستند با کمک شارژ وایرلس، باتری وسایل پزشکی داخل بدن را شارژ کنند.