برچسب: اضطراب

صحنه هایی که فکر میکنید قبلا دیده اید! | اس بی وب

صحنه هایی که فکر میکنید قبلا دیده اید!

تا به حال برایتان اتفاق افتاده است که با صحنه ای روبرو شوید و حس کنید آنرا قبلا دیده اید؟ این پدیده نه غیب گویی است و نه شما بی عقل هستید! اسم این پدیده آشنا پنداری یا دژاوو است که برای بیشتر افراد ممکن است رخ دهد.