برچسب: استرس

پولدارها عصبانی ترند

پولدارها عصبانی ترند

بر اساس پژوهشی جدید، افرادی که در کشورهای ثروتمند زندگی می کنند، استرس و عصبانیت بیشتری را نسبت به مردم کشورهای فقیر تجربه می کنند.