برچسب: اختراعات عجیب

وقتی نیاز به سکوت داری... | اس بی وب

وقتی نیاز به سکوت داری…

حتماً گاهی پیش آمده که آرزو کرده باشید، کاش می شد برای خواب هم که شده از شر سر و صدای مزاحم خلاص می شدید. این گوشی های بی سیم کوچک می توانند چنین آرزویی را برآورده کنند.

چتری که در باران می نوازد!

در راستای اختراعاتی که بیشتر به درد فیلم های کمدی می خورند و آدم کف می کند که چطور چنین چیزهایی به ذهن خلاق مخترعان می رسد اخیراً یک ایده پرداز کره ای چتری را طراحی کرده که زیر باران آهنگ می نوازد!