برچسب: آیا مایکروفر می تواند غذارا سرد کند؟

آیا می توان فناوری مایکروویو را برای سرد کردن غذا به کار برد؟

آیا می توان فناوری مایکروویو را برای سرد کردن غذا به کار برد؟

مایکروویو می تواند در عرض چند دقیقه پیتزای یخ زده شما را به غذائی خوشمزه تبدیل کند؛ امّا آیا می تواند بستنی شما را از آب شدن نجات دهد؟