برچسب: آب و هوا

رانش زمین

رانش زمین چیست و چرا این اتفاق رخ می دهد؟

فرشایش و تغییرات آب و هوا معمولاً باعث تغییر آهسته ی دشت ها و کوهسارها می شوند. رانش زمین زمانی صورت می گیرد که توده ای عظیم از خاک و سنگ به سرعت از دامنه ی تپه جدا شود و هرچیزی را در سرراهش در هم بکوبد.

پیش بینی وضعیت آب و هوا

پیش بینی وضعیت آب و هوا چطور انجام می شود؟

پیش بینی وضعیت آب و هوا به معنای تعیین تغییرات آب و هوا در منطقه ای مشخص برای چند روز (پیش بینی کوتاه مدت) یا چند هفته (پیش بینی بلند مدت) است.

اَپ یادت نره! (اپلیکیشن های نوروزی)

اَپ یادت نره! (اپلیکیشن های نوروزی)

برای عید قصد سفر دارید؟به بستن ساک فکر کردید؟ حتماً با همه لوازم مهم مثل مسواک، حوله و کتاب؟ راستی اپ های مخصوص سفر چطور؟ اصلاً به بستن ساک گوشی یا تبلتتان فکر کردید؟هر آنچه برای بستن ساک گوشی و تبلتتان نیاز است در ادامه آورده شده است. یک ساک پر و پیمان…! عجله کنید!