مجله ی علمی خبری اس بی وب | علم و فناوری، از دریچه ی اس بی وب...

گیاهانی که در بیابان رشد می کنند، چطور دوام می آورند؟

در زیستگاه خشک و خشنی مانند بیابان، سالانه کمتر از ۱۰ میلی متر باران می بارد. هوای بیابان در طول روز بسیار گرم است، و گیاهان انگشت شماری در این هوا تاب می آورند.

مریخ

آیا می توان جو مریخ را برای انسان قابل تنفس کرد؟

با ادامه ی برنامه های سکونت در مریخ، و ورود انسان ها به این کره ی سرخ، انسان ها احتیاج به ساخت اکوسیستمی خواهند داشت که هم در آن بتوانند تنفس کنند و هم گیاهان را پرورش دهند.

گیاه

آیا می توانیم یک گیاه را بدون نور خورشید رشد دهیم؟

همانطور که می دانید، گیاه برای رشد کردن به نور خورشید نیاز دارد. نور خورشید باعث می شود که عملیات فتوسنتز صورت گیرد و گیاه بتواند گلوکز تولید کند.

رانش زمین

رانش زمین چیست و چرا این اتفاق رخ می دهد؟

فرشایش و تغییرات آب و هوا معمولاً باعث تغییر آهسته ی دشت ها و کوهسارها می شوند. رانش زمین زمانی صورت می گیرد که توده ای عظیم از خاک و سنگ به سرعت از دامنه ی تپه جدا شود و هرچیزی را در سرراهش در هم بکوبد.

پهپاد

GimBal | پهپاد ضد ضربه

پهپادها این روزها کاربردهای مشخصی دارند که جاسوسی از دشمنان یا رفقا، حمل و نقل اشیای سبک در فواصل کم و گاهی پیدا کردن آدم های گم شده در کوه و کمر، مهم ترین آنها هستند.