دسته: فیزیک

قطب نما چگونه کار می کند؟

مغناطیس نیروی نامرئی است که بعضی از مواد مانند آهن و فولاد را جذب و دفع می کند و بر مواد دیگر، مانند پلاستیک و نقره، اثری ندارد. در یک ماده مغناطیسی، اتم ها در گروه ها یا مکان هایی مرتب می شوند که به آن ها حوزه مغناطیسی گفته می شود.