دسته: فیزیک

فیزیک، همواره یکی از دشوارترین و پرابهام ترین موضوعات دانش بشری بوده است. در اس بی وب برخی موضوعات فیزیک را مورد بررسی قرار داده ایم و به چند سوال در این زمینه هم پاسخ داده ایم.

قطب نما

آیا میتوان در فضا از قطب نما استفاده کرد؟

پاسخ به این بستگی دارد که شما کجای فضا باشید. قطب نما با استفاده از میدان مغناطیسی کار می کند که باعث می شود عقربه ی آن رو به شمال مغناطیسی زمین قرار گیرد.