دسته: پزشکی

چرا گاهی دندان ها به سرما و گرما حساس می شوند؟

دندان ها محکم در استخان های آرواره قرار گرفته اند. دندان های ما برای بریدن، قطعه قطعه کردن، و خرد کردن غذا به کار می روند، تا غذا را آن قدر نرم کنند که گوارش آن ساده تر شود.

یخ بهترین درمان برای آسیب دیدگی های حاد! | اس بی وب

یخ بهترین درمان برای آسیب دیدگی های حاد!

دو نوع آسیب دیدگی وجود دارد: آسیب های حاد و آسیب های مزمن. آسیب های حاد سریع اتفاق میافتد و طول درمان کوتاه تری دارند. آسیب های مزمن به آرامی گسترش می یابند و به سختی نیز درمان می شوند.اما درمان آنها چگونه است؟