دسته: پزشکی

چرا گاهی دندان ها به سرما و گرما حساس می شوند؟

دندان ها محکم در استخان های آرواره قرار گرفته اند. دندان های ما برای بریدن، قطعه قطعه کردن، و خرد کردن غذا به کار می روند، تا غذا را آن قدر نرم کنند که گوارش آن ساده تر شود.

چرا با چشم نیمه باز واضح تر می بینیم؟ | اس بی وب

چرا با چشم نیمه باز واضح تر می بینیم؟

البته این اتفاق برای همه رخ نمی دهد، اما برخی افراد وقتی چشمشان نیمه باز است، دیدشان بهتر می شود. دلیل این مسأله، به نحوه ی عملکرد چشم ها در کانونی کردن نور مربوط است.

یخ بهترین درمان برای آسیب دیدگی های حاد! | اس بی وب

یخ بهترین درمان برای آسیب دیدگی های حاد!

دو نوع آسیب دیدگی وجود دارد: آسیب های حاد و آسیب های مزمن. آسیب های حاد سریع اتفاق میافتد و طول درمان کوتاه تری دارند. آسیب های مزمن به آرامی گسترش می یابند و به سختی نیز درمان می شوند.اما درمان آنها چگونه است؟