دسته: زمین شناسی

دانش زمین شناسی یکی از موضوعات جالبی است که می توانید در اس بی وب در مورد آن بیشتر بخوانید. با عجایب زمین آشنا شوید!

رانش زمین

رانش زمین چیست و چرا این اتفاق رخ می دهد؟

فرشایش و تغییرات آب و هوا معمولاً باعث تغییر آهسته ی دشت ها و کوهسارها می شوند. رانش زمین زمانی صورت می گیرد که توده ای عظیم از خاک و سنگ به سرعت از دامنه ی تپه جدا شود و هرچیزی را در سرراهش در هم بکوبد.

اقیانوس ها

آیا اقیانوس ها گسترده تر می شوند؟

بستر اقیانوس ها، مانند قاره ها، پستی ها و بلندی های مختلفی دارد. بعضی از بخش های بستر اقیانوس ها شکاف های عمیق یا پرتگاه های عمیق یا آتش فشان دارند. درحالیکه مناطق دیگر آن دشت های وسیع و مسطح اند.

مرطوب ترین نقطه ی دنیا کجاست؟ | اس بی وب

مرطوب ترین نقطه ی دنیا کجاست؟

شاید با خودتان فکر کنید که مرطوب ترین نقطه ای که روی زمین ممکن است باشد، جایی در ساحل یک اقیانوس، یا یک خلیج پهناور است، اما اینطور نیست.