دسته: محیط زیست

اقیانوس ها

آیا اقیانوس ها گسترده تر می شوند؟

بستر اقیانوس ها، مانند قاره ها، پستی ها و بلندی های مختلفی دارد. بعضی از بخش های بستر اقیانوس ها شکاف های عمیق یا پرتگاه های عمیق یا آتش فشان دارند. درحالیکه مناطق دیگر آن دشت های وسیع و مسطح اند.

پیش بینی وضعیت آب و هوا

پیش بینی وضعیت آب و هوا چطور انجام می شود؟

پیش بینی وضعیت آب و هوا به معنای تعیین تغییرات آب و هوا در منطقه ای مشخص برای چند روز (پیش بینی کوتاه مدت) یا چند هفته (پیش بینی بلند مدت) است.

مرطوب ترین نقطه ی دنیا کجاست؟ | اس بی وب

مرطوب ترین نقطه ی دنیا کجاست؟

شاید با خودتان فکر کنید که مرطوب ترین نقطه ای که روی زمین ممکن است باشد، جایی در ساحل یک اقیانوس، یا یک خلیج پهناور است، اما اینطور نیست.