دسته: محیط زیست

مطالبی در مورد محیط زیستمان! به همین سادگی…
راهکارهای برای بهتر نگاه داشتن محیط زیست، منابع طبیعی و جنگل ها. یادگرفتنی اینجا فراوان است…!

غذای ارگانیک چیست و چرا باید از غذای ارگانیک استفاده کنیم؟

غذای ارگانیک چیست و چرا باید از غذای ارگانیک استفاده کنیم؟

الزامات مورد نیاز برای اینکه بتوان روی غذایی برچسب غذای ارگانیک زد، در کشورهای مختلف متفاوت است، اما به طور کلی قواعدی دارد که در ادامه آمده است.

گیاهانی که در بیابان رشد می کنند، چطور دوام می آورند؟

در زیستگاه خشک و خشنی مانند بیابان، سالانه کمتر از 10 میلی متر باران می بارد. هوای بیابان در طول روز بسیار گرم است، و گیاهان انگشت شماری در این هوا تاب می آورند.

گیاه

آیا می توانیم یک گیاه را بدون نور خورشید رشد دهیم؟

همانطور که می دانید، گیاه برای رشد کردن به نور خورشید نیاز دارد. نور خورشید باعث می شود که عملیات فتوسنتز صورت گیرد و گیاه بتواند گلوکز تولید کند.

رانش زمین

رانش زمین چیست و چرا این اتفاق رخ می دهد؟

فرشایش و تغییرات آب و هوا معمولاً باعث تغییر آهسته ی دشت ها و کوهسارها می شوند. رانش زمین زمانی صورت می گیرد که توده ای عظیم از خاک و سنگ به سرعت از دامنه ی تپه جدا شود و هرچیزی را در سرراهش در هم بکوبد.