دسته: دانستنیهای جالب

قطب نما

آیا میتوان در فضا از قطب نما استفاده کرد؟

پاسخ به این بستگی دارد که شما کجای فضا باشید. قطب نما با استفاده از میدان مغناطیسی کار می کند که باعث می شود عقربه ی آن رو به شمال مغناطیسی زمین قرار گیرد.

گیاهانی که در بیابان رشد می کنند، چطور دوام می آورند؟

در زیستگاه خشک و خشنی مانند بیابان، سالانه کمتر از 10 میلی متر باران می بارد. هوای بیابان در طول روز بسیار گرم است، و گیاهان انگشت شماری در این هوا تاب می آورند.

گیاه

آیا می توانیم یک گیاه را بدون نور خورشید رشد دهیم؟

همانطور که می دانید، گیاه برای رشد کردن به نور خورشید نیاز دارد. نور خورشید باعث می شود که عملیات فتوسنتز صورت گیرد و گیاه بتواند گلوکز تولید کند.