دسته: حیوانات

چرا پرندگان گرمسیری منقارهای بلندی دارند؟ | اس بی وب

چرا پرندگان استوایی منقارهای بلندی دارند؟

توكان يكي از زيباترين پرندگان جهان است، با آن منقار زرد بلند و رنگ آميزي زيبايش. اين پرنده زيباي جنوبي زينت بخش جنگل هاي پرپشت استوايي است اما چرا اين پرنده و بسياري ديگر از پرندگان گرمسيري منقارهايي به اين بلندي دارند؟