دسته: حیوانات

چرا پرندگان گرمسیری منقارهای بلندی دارند؟ | اس بی وب

چرا پرندگان استوایی منقارهای بلندی دارند؟

توکان یکی از زیباترین پرندگان جهان است، با آن منقار زرد بلند و رنگ آمیزی زیبایش. این پرنده زیبای جنوبی زینت بخش جنگل های پرپشت استوایی است اما چرا این پرنده و بسیاری دیگر از پرندگان گرمسیری منقارهایی به این بلندی دارند؟