دسته: آناتومی

یخ بهترین درمان برای آسیب دیدگی های حاد! | اس بی وب

یخ بهترین درمان برای آسیب دیدگی های حاد!

دو نوع آسیب دیدگی وجود دارد: آسیب های حاد و آسیب های مزمن. آسیب های حاد سریع اتفاق میافتد و طول درمان کوتاه تری دارند. آسیب های مزمن به آرامی گسترش می یابند و به سختی نیز درمان می شوند.اما درمان آنها چگونه است؟

چرا مردان ریش دارند اما زنان نه؟ | اس بی وب

چرا مردان ریش دارند اما زنان نه؟

مردان به این دلیل ریش در می آورند که پیاز مو های آنهابا هورمونی به نام دی هیدرو تستوسترون تحریک میشود که فراورده های ثانوی تستوسترون است. اما چرا زنها ریش ندارند؟