دسته: دانش

دانش، جزو لاینفک اس بی وب و شاید مهم ترین موضوع آن.
از زیست شناسی و دیرینه شناسی، تا نجوم و شیمی…

BioStamp | تراشه ای که پزشک شخصی چسبناک شماست!

BioStamp | تراشه ای که پزشک شخصی چسبناک شماست!

تجهیزات پوشیدنی می توانند مزاحم باشند، اما “BioStamp” راهکاری هوشمندانه برای این مشکل دارد، ابزاری الکترونیک که مثل خالکوبی، تا یک هفته به پوست بدن می چسبد.