دسته: مشاغل

چرا وقتی دچار حادثه می شویم، زمان کند میشود؟ | اس بی وب

چرا وقتی دچار حادثه می شویم، زمان کند میشود؟

زیرا درک ما از زمان نسبی است و بستگی به میزان پیام های عصبی رد و بدل شده در مغز و نیز خاطرات به جا مانده طی واحد زمان دارد. توضیحات بیشتر در ادامه مطلب.

آب یونیزه قلیایی چیست؟ | اس بی وب

آب یونیزه قلیایی چیست؟

این روزها تبلیغات زیادی برای دستگاه های تولید آب قلیایی یا فروش بطری های آب قلیایی به چشم می خورد. اما، آب قلیایی چیست؟ آیا واقعا این آب برای دستگاه گوارش ما مفید است؟

چه کشوری فوتبال را ابداع کرد؟ | اس بی وب

چه کشوری فوتبال را ابداع کرد؟

فوتبال، به عنوان محبوب ترین ورزش جهان شناخته می شود. افراد زیادی فوتبال بازی می کنند، به عنوان شغل، به عنوان تفریح و… اما سابقه این ورزش به کجا باز می گردد؟ اصلاً چه کسی این ورزش را ابداع کرد؟