نویسنده: سحر مقتدری

چگونه انیمیشن رایانه ای ساخته می شود؟

انیمیشین رایانه ای، در آغاز، در بازی های ویدئویی به کار می رفت. اما با توسعه ی فناوری در فیلم و تلوزیون نیز برای ساختن جلوه های ویژه و طرح های انیمیشنی، مورد استفاده قرار می گرفت.