هنگامی که به آینه نگاه می کنید، چه اتفاقی می افتد؟

هنگامی که به آینه نگاه می کنید، چه اتفاقی می افتد؟Reviewed by سحر مقتدری on Sep 10Rating:

اجسام، پرتو های نور را منعکس می کنند. ماه می درخشد، زیرا نور خورشید را منعکس می کند.

هنگامی که به آیینه نگاه می کنید، چه اتفاقی می افتد؟

هنگامی که به آیینه نگاه می کنید، چه اتفاقی می افتد؟

سطوح صاف مانند آیینه، نور را در یک جهت منعکس می کنند.

نور در برخی از مواد، آهسته تر از مواد دیگر حرکت می کند. تغییر در سرعت نور میتواند باعث تغییر جهت آن شود. این تغییر جهت، شکست نامیده می شود.

در نگاه نخست، تصویر شما با خودتان یکسان است. اما یک نگاه دقیق تر نشان می دهد که وقتی دست راست خود را بلند می کنید، تصویر شما دست چپش را بلند می کند. همیشه انعکاس، یک تصویر را از چپ به راست می چرخاند. اگر صفحه کاغذ نوشته شده ای را رو به آیینه نگه دارید، تصویر آن در آیینه نوشته ها را از آخر به اول نشان می دهد.

اگر در این نوشته ایراد نوشتاری می بینید، آن قسمت از متن را انتخاب نموده و کلیدهای ترکیبی Ctrl+Enter را فشار دهید. این گزارش به دست نویسنده متن خواهد رسید.

از دست ندهید:   Zip Code چیست؟

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گزارش ایراد تایپی

متن پایین به دست نویسنده این مطلب خواهد رسید