آیا می توانیم گرما را ببینیم؟

آیا می توانیم گرما را ببینیم؟Reviewed by فاطمه فدائی on Sep 1Rating:

هر چیزی که پیرامون ماست، گرما دارد. گرما صورتی از انرژی است، انرژی حاصل از حرکت تصادفی ذراتی که تمامی مواد را می سازد.

آیا می توانیم گرما را ببینیم؟

دما اندازه مقدار گرمای یک جسم است که با دماسنج اندازه گیری می شود. گرما همیشه از دمای بالاتر به دمای پایین تر جریان می یابد. اگر کنار یک رادیاتور بایستید، گرمای آن شمارا گرم می کند. مواد گوناگون به گرما اجازه می دهند که به مقدار مختلف در آن جریان یابند.
ما نمیتوانیم گرما را ببینیم، اما می توانیم آثار آن را ببینیم.جریان همرفت برخاسته از جاده ی آسفالت داغ، باعث درخشش هوای بالای آن می شود. یک دوربین تصویر برداری حرارتی، پرتو ساطع شده به وسیله اشیاء داغ را دریافت می کند. الکترونیک، تابش های الکترومغناطیسی نامرئی را به تصویری روی صفحه تلوزیون تبدیل می کند.

اگر در این نوشته ایراد نوشتاری می بینید، آن قسمت از متن را انتخاب نموده و کلیدهای ترکیبی Ctrl+Enter را فشار دهید. این گزارش به دست نویسنده متن خواهد رسید.

از دست ندهید:   وقتی روبات ها پرینتر می شوند!

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

گزارش ایراد تایپی

متن پایین به دست نویسنده این مطلب خواهد رسید