هنگامی که به آینه نگاه می کنید، چه اتفاقی می افتد؟

اجسام، پرتو های نور را منعکس می کنند. ماه می درخشد، زیرا نور خورشید را منعکس می کند.

هنگامی که به آیینه نگاه می کنید، چه اتفاقی می افتد؟

هنگامی که به آیینه نگاه می کنید، چه اتفاقی می افتد؟

سطوح صاف مانند آیینه، نور را در یک جهت منعکس می کنند.

نور در برخی از مواد، آهسته تر از مواد دیگر حرکت می کند. تغییر در سرعت نور میتواند باعث تغییر جهت آن شود. این تغییر جهت، شکست نامیده می شود.

در نگاه نخست، تصویر شما با خودتان یکسان است. اما یک نگاه دقیق تر نشان می دهد که وقتی دست راست خود را بلند می کنید، تصویر شما دست چپش را بلند می کند. همیشه انعکاس، یک تصویر را از چپ به راست می چرخاند. اگر صفحه کاغذ نوشته شده ای را رو به آیینه نگه دارید، تصویر آن در آیینه نوشته ها را از آخر به اول نشان می دهد.

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *