به گروه کنکور ۹۵ بپیوندید!

 

کمتر از ۲ ماه تا کنکور مانده است… بهتر است برنامه ریزی کنیم، پیشرفت کنیم و با هم به جنگ کنکور برویم.

به درخواست برخی از دوستان، گروهی در تلگرام تشکیل دادیم که سعی داریم در آن در این دوران باقیمانده، جمع بندی مطالب درسی را برای کنکور ۹۵ انجام دهیم.

قوانین
کنکور ۹۵
گروه تلگرامی
  • اسپم مطالب و استیکر ممنوع است.
  • مطالب +۱۸ ممنوع است.
  • تبلیغات ممنوع است.
  • چت آزاد است.
  • هرگونه محتوای +۱۸ و غیر اخلاقی ممنوع است.