آیا می توانیم گرما را ببینیم؟

هر چیزی که پیرامون ماست، گرما دارد. گرما صورتی از انرژی است، انرژی حاصل از حرکت تصادفی ذراتی که تمامی مواد را می سازد.

آیا می توانیم گرما را ببینیم؟

دما اندازه مقدار گرمای یک جسم است که با دماسنج اندازه گیری می شود. گرما همیشه از دمای بالاتر به دمای پایین تر جریان می یابد. اگر کنار یک رادیاتور بایستید، گرمای آن شمارا گرم می کند. مواد گوناگون به گرما اجازه می دهند که به مقدار مختلف در آن جریان یابند.
ما نمیتوانیم گرما را ببینیم، اما می توانیم آثار آن را ببینیم.جریان همرفت برخاسته از جاده ی آسفالت داغ، باعث درخشش هوای بالای آن می شود. یک دوربین تصویر برداری حرارتی، پرتو ساطع شده به وسیله اشیاء داغ را دریافت می کند. الکترونیک، تابش های الکترومغناطیسی نامرئی را به تصویری روی صفحه تلوزیون تبدیل می کند.

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *